Friday October 20 , 2017

Издвојена одељења

bakcine1

БАКЧИНЕ

Школа је основана 1937. године.

У школској 2016/17. ради у два комбинована одељења.
1. разредc-4 ученика, 3. разред -3 ученика - учитељ Верољуб Јарановић
2. разред - 3 ученика, 4. разред - 5 ученика, учитељ Стојанка јованић
Укупно ученка - 15

ЦЕНТАР


Школа је основана 1902. године.

У школској 2016/17. ради у два комбинована одељења.
1. разред - 3 ученика, 3. разред - 5 ученика - учитељ Зорица Бајић
2. разред -4 ученика, 4. разред - 6 ученика - учитељ Бранислава Вујић
Укупно ученика - 18

centar1
durinci1

ЂУРИНЦИ

Школа је основана 1901. године.

У школској 2016/17. ради у два комбинована одељења.
1. разред - 6 ученика, 3. разред - 4 ученика - учитељ Зорица Живковић
2. разред - 6 ученика, 4. разред -3 ученика - учитељ Ивана Симић
Укупно ученика - 19

ТРЕСИЈЕ
Школа је основана 1961. године.

У школској 2016/17. години ради у два комбинована одељења.

1. разред -4 ученика, 3. разред -3 ученика,  учитељ - Миливоје Вилотијевић
2. разреd - 1 ученика, 4. разред - 3 ученика, учитељ - Владан Бујагић
Укупно ученика - 11
tresije