Monday June 18 , 2018

Издвојена одељења

bakcine1

БАКЧИНЕ

Школа је основана 1937. године.

У школској 2017/18. ради у два комбинована одељења.
1. разредc-3 ученика, 3. разред -3 ученика - учитељ Стојанка Јованић
2. разред - 4 ученика, 4. разред - 3 ученика, учитељ Бојана Миросавић
Укупно ученка - 13

ЦЕНТАР


Школа је основана 1902. године.

У школској 2017/18. ради у два комбинована одељења.
1. разред - 2 ученика, 3. разред - 4 ученика - учитељ Александра Станишић
2. разред -3 ученика, 4. разред - 4 ученика - учитељ Зорица Бајић
Укупно ученика - 13

centar1
durinci1

ЂУРИНЦИ

Школа је основана 1901. године.

У школској 2017/18. ради у два комбинована одељења.
1. разред - 4 ученика, 3. разред - 5 ученика - учитељ Ивана Симић
2. разред - 6 ученика, 4. разред -3 ученика - учитељ Зорица Живковић
Укупно ученика - 18

ТРЕСИЈЕ
Школа је основана 1961. године.

У школској 2017/18. години ради у једном комбинованом одељењу.

1. разред -3 ученика, 2. разред -3 ученика,
4. разред -1 ученик
учитељ - Владан Бујагић
Укупно ученика - 7
tresije