Monday June 18 , 2018

Услови рада

 

Од укупне корисне површине објекта у Сопоту ( 3779 м2) основна школа користи 3555 м2 а 224 м2 користи Машинска школа "Космај" Сопот. Простор који користи наша школа, састоји се од 17 кабинета, 1 кабинет са 30 рачунара, 2 радионице, 6 припремних  кабинета, библиотеке, наставничке зборнице, просторија за директора, помоћника директора, психолога и администрацију.

У Ђуринцима има 2 објекта саграђених 1901. и 1936. укупне површине 181 м2 . Део простора користи вртић ''Наша радост''. Користе се две учионице.

У Центру школа је саграђена 1902. године, а адаптирана 1989. године поводом 150 година школства у општини Сопот. Објекат има 196 м2 површине. Ученици користе две учионице а једну учионицу користи вртић "Наша радост".

Објакат у Тресијама саграђен је 1961. године и има површину 188м2 стан за учитеља површине 40 м2 , магацински простор и санитарни чвор. Користе се две учионице.

Школа у Бакчинама саграђена је 1937. године, површине 215 м2 , а у саставу објекта је стан за учитеља од 40 м2 . Располаже са две учионице .