Monday June 18 , 2018

Предметни фонд часова

ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА И ПРЕДМЕТИМА

( основна школа )

Ред.

број

Назив предмета

Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

Српски језик

180

180

180

180

180

144

144

136

2.

Енглески језик

72

72

72

72

72

72

72

68

3.

Ликовна култура

36

72

72

72

72

36

36

34

4.

Музичка култура

36

36

72

72

72

36

36

34

5.

Природа и друштво

72

72

6.

Историја

36

72

72

68

7.

Географија

36

72

72

68

8.

Физика

72

72

68

9.

Математика

180

180

180

180

144

144

144

136

10.

Биологија

72

72

72

68

11.

Хемија

72

68

12.

Техничко образовање

72

72

72

68

13.

Физичко васпитање

108

108

108

72

72

72

72

68

14.

Спортске активности

36

36

36

36

34

15.

Изабрани спорт

36

36

36

34

16.

Француски језик

72

72

72

68

17.

Грађанско васпитање

36

36

36

36

36

36

36

34

18.

Верска настава

36

36

36

36

36

36

36

34

19.

Информатика

36

36

36

34

20.

Свет око нас

72

72

21.

Народна традиција

36

36

36

36

22.

Чувари природе

36

36

36

36

Свега

828

864

900

900

1080

1116

1188

1086