Monday June 18 , 2018

Разредне старешине

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ

 

Ред.

број

Разред

одељење

Имеи презиме

разредног старешине

Напомена

1.

I–1

Зоран Матић

 

2.

I–2

Драгана Чолић

 

3.

II–1

Лидија Виденовић

4.

II–2

Весна Славковић

 

5.

III–1

Горица Терзић

 

6.

III–2

Зорица Мићић

 

7.

IV–1

Виолета Жујовић

 

8.

IV–2

Снежана Влајић

 

9.

V –1

Јасна Маричић - Мириловић

10.

V –2

Јасна Пантелић

11.

V –3

Зоран Лазић

12.

V -4

Ивица Васковић

13.

VI–1

Анжела Недељковић

 

14.

VI–2

Драган Милошевић

 

15.

VI–3

Гордана Бојат

 

16.

VI–4

Снежана Ристић

 

17.

VII–1

Љиљана Шапић

 

18.

VII–2

Иван Угриновић

 

19.

VII–3

Лидија Марковић

 

20.

VII–4

Милан Лазаревић

 

21.

VIII–1

Драган Синђелић

 

22.

VIII–2

Ивана Синђелић

 

23.

VIII–3

Дубравка Ивковић

 

24.

VIII–4

Јелена Кузмановић

 

 

 

 

 

 

Бакчине

25.

I–III

Стојанка Јованић

 

26.

II–IV

Бојана Миросавић

 

Центар

27.

I–III

Александра Станишић

 

28.

II–IV

Зорица Бајић

 

Тресије

29.

I–IIIV

Владан Бујагић

 

30.

.

 

Ђуринци

31.

I–III

Ивана Симић

 

32.

II–IV

Зорица Живковић