Friday October 20 , 2017

Разредне старешине

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ

 

Ред.

број

Разред

одељење

Имеи презиме

разредног старешине

Напомена

1.

I–1

Лидија Виденовић

 

2.

I–2

ВеснаСлавковић

 

3.

II–1

ГорицаТерзић

4.

II–2

ЗорицаМићић

 

5.

III–1

Виолета Жујовић

 

6.

III–2

СнежанаВлајић

 

7.

IV–1

ЗоранМатић

 

8.

IV–2

ДраганаЧолић

 

9.

V –1

АнжелаНедељковић

10.

V –2

ДраганМилошевић

11.

V –3

Гордана Бојат

12.

V -4

Игор Петковић

13.

VI–1

Љиљана Шапић

 

14.

VI–2

ИванУгриновић

 

15.

VI–3

Милена Божовић

 

16.

VI–4

МиланЛазаревић

 

17.

VII–1

ДраганСинђелић

 

18.

VII–2

ИванаСинђелић

 

19.

VII–3

Дубравка Ивковић

 

20.

VII–4

ДаницаИвановић

 

21.

VIII–1

ЈаснаМириловић-Маричић

 

22.

VIII–2

ЈаснаПантелић

 

23.

VIII–3

ЗоранЛазић

 

24.

VIII–4

ИвицаВасковић

 

 

 

 

 

 

Бакчине

25.

I–III

Верољуб Јарановић

 

26.

II–IV

СтојанкаЈованић

 

Центар

27.

I–III

Зорица Бајић

 

28.

II–IV

Бранислава Вујић

 

Тресије

29.

I–III

МиливојеВилотијевић

 

30.

IIIV

Владан Бујагић

 

Ђуринци

31.

I–III

ЗорицаЖивковић

 

32.

II–IV

ИванаСимић