Friday October 20 , 2017

Руководиоци већа

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

Ред.

број

Назив разредног већа

Презиме и име руководиоца

1.

I – IV разред

Владан Бујагић

2.

V - VIII разред

Јелена Кузмановић

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

Ред.

број

Назив стручног већа

Презиме и име руководиоца

1.

Веће млађих разреда

Лидија Виденовић

2.

Веће природне групе предмета

Милан Лазаревић

3.

Веће страних језика

Јелена Вујовић - Симић

4.

Веће математике

Јасна Маричић - Мириловић

5.

Веће српског језика

Лидија Марковић

6.

Веће историје и географије

Драган Милошевић

7.

Веће музичког и физичког васпитања

Ивица Васковић