Monday June 18 , 2018

Руководиоци већа

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

Ред.

број

Назив разредног већа

Презиме и име руководиоца

1.

I – IV разред

Ивана Симић

2.

V - VIII разред

Јелена Кузмановић

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

Ред.

број

Назив стручног већа

Презиме и име руководиоца

1.

Веће млађих разреда

Лидија Виденовић

2.

Веће природне групе предмета

Милан Лазаревић

3.

Веће страних језика

Славица Јоцић - Ђорђевић

4.

Веће математике

Соња Златковић - Пузић

5.

Веће српског језика

Љубица Дабетић

6.

Веће историје и географије

Бојан Томић

7.

Веће музичког и физичког васпитања

Јелена четник