Friday October 20 , 2017

Управа

 

УПРАВА 
  
  
Директор:Ратко Борикић
Заменик директора:Милан Перић
Психолог:Милена Опарница
Библиотекар:
Велинка Дувњак


  
  
СЕКРЕТАРИЈАТ 
  
  
Секретар:Ивана Јоцић


  
  
РАЧУНОВОДСТВО 
  
  
Шеф рачуноводства:Слађана Бранковић
Благајник:Александар Живановић