Monday June 18 , 2018

Управа

 

УПРАВА 
  
  
Директор:Ратко Борикић
Педагог:
Бранка Алексендрић
Психолог:Јелена Васић
Библиотекар:
Миливоје Вилотијевић


  
  
СЕКРЕТАРИЈАТ 
  
  
Секретар:Ивана Јоцић
  


  
  
РАЧУНОВОДСТВО 
  
  
Шеф рачуноводства:Слађана Бранковић
Благајник:Александар Живановић