Monday June 18 , 2018

Историјат школе

jelica_milovanovicЈелица Миловановић рођена је 09. 07. 1922. год. у Београду. Године 1938. постаје члан СКОЈ-а а члан КПЈ 1939. године. Марта месеца 1941. долази у Ропочево на дужност учитељице.
Активно учествује у организовању устанка 1941. и врши дужност секретара Среског комитета КПЈ за Срез Космајски. Октобра 1941. непријатељ је одводи са часа и 17. децембра стреља на Бањици.

***

Наша школа основана је 1864. године у приватној кући Милоја Васића среског писара, која је касније откупљена. Због трошности зграде 1875 и ратова 1876. школа није радила, да би Министарство просвете одобрило1878 средства за њену поправку и поновно отварање. Од 1956. године добија име '' Јелица Миловановић ''.

Данашња школа завршена је и усељена 1981. године.

У саставу школе од 1969 су и подручна одељења из Неменикућа (Бакчине, Центар, и Тресије), као и одељење Ђуринци. Просторије школе користи, као издвојено одељење, нижа музичка школа ''Коњовић'' из Београда.

Из њених ђачких клупа изашли су и стасали многи, сада као и раније, истакнути професори, инжењери, доктори, мајстори и привредници. У њеним аналима увек су остајале будућим генерацијама драгоцене поруке и примери самопрегорачког рада њених учитеља и наставника, као и ученика који су освајали прва места од Општинског до Републичког ранга. За самопрегоран рад и успех школа је добијала признања и похвале, међу којима је и '' Другојулска награда ''. Ова признања су инспирација и извориште за већа радна остварења.

Наша школа је увек прихватала новине у настави, а сходно својим материјалним средствима, опремала кабинете савременим наставним средствима и училима. Као један од примера наводимо опрему два кабинета информатике.

Улазећи у предстојећу реформу образовања, спремни да прихватимо савремене токове наше колеге су прошле и проћи ће, као активни учесници многих семинара.